logo-gp

GEDEELDE WAARDEN
EN IDEEËN

 

Onbaatzuchtigheid, doorzettingsvermogen en de wil om een onverbrekelijke synergie te smeden tussen kwaliteit, ervaring en duurzaamheid.
Zo werd in 2002 een droom geboren, een droom bestaand uit passie en uit de mensen die iedere dag onze Sens.ùs producten creëren.

WIJ GELOVEN IN DE MENSEN

 

Die iedere dag vernieuwende producten creëren. Wij geloven in de professionals uit de hele wereld die ons iedere dag weer als partner kiezen om hen te begeleiden in hun creaties.

ONZE PLEK
ONS RESPECT

 

Voor de vervaardiging van onze producten gebruiken wij water van de Tiber die door onze vallei stroomt.
Met behulp van ons innovatieve proces van demineralisatie, omgekeerde osmose en reductie van bacteriële verontreiniging door middel van uv-straling, wordt het water uit de ondergrond gehaald en microbiologisch gezuiverd.

SAFE PRODUCTS FOR HEALTH

 

Hair colours are among the most studied products in the last years and their safety has also been confirmed by the European Commission, which reaffirmed that the European Union is the safest market in the world for hair colours. The constantly updated and strict criteria of the EU remind us that all cosmetics, thus including hair colours and hair straightening products, are subject to a careful and rigorous evaluation before being placed on the market, taking into account the product, its composition and the methods and frequencies of use, both for home and professional use, to protect hairstylists and end consumers.
Source: Cosmetica Italia

WIJ DELEN WAT
WE HEBBEN GELEERD

 

We maken onze creatieve vaardigheden en technieken openbaar om
de mensen om ons heen belangrijke doelen te helpen bereiken.

ONZE SOLIDARITEIT

 

Al jaren geven wij concrete steun aan het Meyer-kinderziekenhuis in Florence, aan de strijd tegen leukemie met Alternative Charitable, en aan de bevolking van het aardbevingsgebied in midden-Italië.

REËLE ETHISCHE
PRINCIPES

 

Het is onze uitdrukkelijke wens dat onze producten onze
ethische principes weerspiegelen, dat ze een duidelijke
boodschap brengen in de vorm van doeltreffende
formules die mens en milieu respecteren.

close

NEEM CONTACT MET ONS OP

  Sei un:

  Preso atto dell’informativa e avendola compresa in tutti i suoi punti, consapevole che il trattamento per le finalità di cui al punto 2 lett. B dell’informativa la base giuridica è un’altra rispetto al consenso

  Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. A della presente informativa (in sintesi: rispondere alla richiesta). Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

  AcconsentoNon acconsento

  Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. C della presente informativa (in sintesi: comunicazioni pubblicitarie/informative di prodotti-servizi-iniziative di G & P e dei suoi partners) Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

  AcconsentoNon Acconsento


  Contatto: Richiesta informazioni