PRIVACYBELEID

Waarom deze waarschuwing:

 

Op deze pagina wordt beschreven hoe de website wordt beheerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die de website raadplegen. De verwerking is altijd gebaseerd op de beginselen van rechtmatigheid en correctheid in overeenstemming met alle toepasselijke wetten (en dus ook in overeenstemming met de beginselen van noodzakelijkheid, correctheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van de vertrouwelijkheid) en met de logica die nauw verband houdt met de nagestreefde doeleinden.
De persoonsgegevens worden verwerkt door G & P Cosmetics S.r.l (hierna ook "Vennootschap" genoemd), ook met het oog op technologische vernieuwingen, zodat door middel van passende preventieve veiligheidsmaatregelen het risico op vernietiging of verlies, zelfs onbedoelde, ongeoorloofde toegang tot gegevens of verwerkingsoperaties die onwettig of onverenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld, tot een minimum wordt beperkt. De gegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden die in dit document en in alle andere informatie die aan gebruikers wordt verstrekt bij het verzamelen van hun gegevens en waarnaar wordt verwezen. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving en in overeenstemming met VERORDENING (UE) 2016/679.
De gegevens kunnen ook worden georganiseerd in databanken, inclusief geautomatiseerde databanken.
Dit document vormt ook informatie die ook wordt verstrekt op grond van art. 13 van VERORDENING (UE) 2016/679, aan degenen die met de webdiensten van deze site interageren, om persoonlijke gegevens te beschermen.
e website in kwestie is www.ilovesensus.it wat overeenkomt met de homepage van de website.
De informatie wordt alleen verstrekt voor de betreffende website en niet voor andere websites die door de gebruiker via links kunnen worden geraadpleegd. Het zijn autonome gegevensbeheerders.

 

De server waarop de persoonsgegevens met betrekking tot de website worden opgeslagen, bevindt zich in de Via Piero Gobetti, 96 52100 Arezzo (AR) - Italië.
Naast de hoofdzetel waar de server zich bevindt, kunnen de gegevens worden verwerkt op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de kantoren van de eventueel aangestelde verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens (alsook van derden aan wie de gegevens kunnen worden bekendgemaakt als onafhankelijke houders en die in dit beleid of in de relevante informatie op de website worden aangegeven).

 

Wij wijzen u erop dat alle gegevens altijd kunnen worden verwerkt om een recht van de Vennootschap op de juiste plaatsen (dus voor legitieme belangen) en voor alle verplichtingen die door de wet, regelgeving of communautaire wetgeving worden opgelegd, af te dwingen of te verdedigen, eraan herinnerend dat in die zin de verlening noodzakelijk is en dat het uitblijven van de verlening het onmogelijk zal maken om toegang te krijgen tot de app en/of enige relatie met de Vennootschap en dat voor deze doeleinden de gegevens kunnen worden meegedeeld aan gerechtelijke instanties of politie, advocaten en iedereen die nodig is om te voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van de wet, de regelgeving of de communautaire wetgeving of om een recht van de Vennootschap te doen gelden of te verdedigen.

Soorten verwerkte gegevens en verwerkingsmethoden

 

Browsegegevens

 

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze app te bedienen, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

 

Deze informatie wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde belanghebbenden, maar kan door haar aard zelf, door de verwerking van en associatie met gegevens van derden, gebruikers identificeren.

 

Deze categorie gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van apparaten die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de app, URI (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde middelen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het verkregen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol, fout, etc....) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.
Deze gegevens worden door de Vennootschap enkel gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de app te verkrijgen en om de goede werking ervan te controleren en worden onmiddellijk na de verwerking ervan verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de aansprakelijkheid vast te stellen in het geval van hypothetische computermisdrijven tegen de app of meer in het algemeen tegen de Vennootschap.

 

De gegevens kunnen worden verwerkt op papier, handmatig, computer en telematicaformaat (en zo de gegevens van het bedrijf zowel op papier als op de computer worden opgeslagen en verwerkt).
De verstrekking van dergelijke gegevens is facultatief (behalve in het geval van een verzoek van de rechtbank of de politie, in welk geval de verstrekking noodzakelijk is), maar indien deze gegevens niet worden verstrekt, zal het niet mogelijk zijn om toegang te krijgen tot de app.

COOKIES

Cookie

 

Definitie van cookie

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer worden gestuurd.
De betreffende website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 

 • Technische sessiecookies
  Het gebruik van technische sessiecookies is strikt beperkt tot het verzenden van sessienummers (bestaande uit willekeurige, door de server gegenereerde nummers) die nodig zijn om de website veilig en efficiënt te kunnen verkennen.

   

  De technische sessiecookies die op deze website worden gebruikt, vermijden het gebruik van andere computertechnieken die het vertrouwelijke karakter van de navigatie van de gebruiker kunnen schaden en staan niet toe dat persoonlijke identificatiegegevens van de gebruiker worden verkregen. Dergelijke cookies worden verwerkt voor informatieve doeleinden.

   

 • Cookie-analyse
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google (de onafhankelijke houder van de gegevensverwerking) gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden doorgeven indien Google hiertoe wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen, maar dit kan u verhinderen de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken.

  Voor meer informatie, raadpleeg pagina http://www.google.com/policies/privacy/.
  Voor meer informatie, raadpleeg pagina http://www.sessioncam.com/privacy-policy-cookies/.

   

 • Profilerings- en advertentiecookies van derden
  Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag om belangrijke en gerichte advertenties aan te bieden die aansluiten bij uw interesses. Het verwijderen van deze cookies zal geen enkele functionaliteit verliezen.

  De cookies zijn:
  Facebook-pixels, voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de pagina https://www.facebook.com/privacy/explanation

  Deze website heeft geen toegang tot of controle over cookies van derden en wijst alle verantwoordelijkheid in dit opzicht af. De gebruiker wordt uitgenodigd om de privacy van de websites van derden die via deze website worden bezocht, te bekijken om meer te weten te komen over hun voorwaarden met betrekking tot de verwerking van gegevens.

Hoe cookies uitschakelen

De meeste browsers staan u toe om cookies te weigeren/aanvaarden. Hieronder vindt u praktische informatie over het uitschakelen van cookies in de belangrijkste browsers.

Chrome

 1. Klik op het pictogram rechtsboven "Aanpassen en controleren Google Chrome".
 2. Klik op "Geschiedenis".
 3. Klik op "Browsegegevens verwijderen....".
 4. Selecteer de optie "Cookies en andere site- en plug-in gegevens".
 5. Klik op "Browsegegevens verwijderen....".

Mozilla Firefox

 1. Klik op "Geschiedenis".
 2. Klik op "Recente geschiedenis verwijderen..."
 3. Selecteer de optie "Cookies".
 4. Klik op "Nu annuleren".

Internet Explorer

 1. Klik op “Hulpmiddelen”
 2. Klik op "Internet-opties".
 3. Klik in het tabblad “Algemeen” op “Verwijderen...”
 4. Selecteer de optie "Cookies".
 5. Klik op “Verwijderen”

Safari

 1. Klik op “Voorkeuren”
 2. Klik op “Privacy”
 3. Klik op “Alle websitegegevens verwijderen...” en bevestigen

 

Hoe anoniem surfen zonder cookies


Google Chrome

 1. Klik op het pictogram rechtsboven "Aanpassen en controleren Google Chrome".
 2. Klik op "Nieuw incognitovenster”

Mozilla Firefox

 1. Klik op het pictogram rechtsboven "Menu openen".
 2. Klik op “Anoniem venster”

Internet Explorer

 1. Klik op “Veiligheid”
 2. Klik op “InPrivate Browsing”

Safari

 1. Klik op “Bestand”
 2. Klik op “Nieuw privé-venster”

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

 

Voor specifieke overdrachten waarvoor een specifiek formulier bestaat, verwijzen wij u naar deze formulieren en specifieke informatie.

 

Het optioneel, expliciet en vrijwillig versturen van e-mails naar de adressen die op deze site worden vermeld (indien alleen het e-mailadres wordt vermeld en er geen speciaal formulier is om in te vullen, in aanwezigheid waarvan wordt verwezen naar de specifieke informatie die van toepassing is op het verstrekken van de verschillende formulieren), zal tot gevolg hebben dat de Vennootschap het adres van de afzender dat nodig is om te antwoorden op de verzoeken, alsmede alle andere persoonsgegevens die in het bericht (en de bijlagen) of in de daartoe bestemde formulieren zijn opgenomen, later door de Vennootschap zal verkrijgen.

 

In dit geval (als alleen het adres wordt vermeld en er geen speciaal formulier bestaat voor het invullen van de specifieke informatie die op de verschillende formulieren van toepassing is) is het verstrekken van gegevens facultatief, maar het niet verstrekken van het adres of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van het verzoek, maakt het onmogelijk om het verzoek niet zelf te behandelen. Door het versturen van de e-mail geeft de geïnteresseerde partij uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van gegevens voor de verwerking van aanvragen.
In geval van verzoeken om toezending van materiaal kunnen de voor de verzending benodigde gegevens aan de postkoeriers worden meegedeeld.
De gegevens kunnen, op papier of in elektronische vorm, handmatig of met behulp van computer/telematicahulpmiddelen of door middel van een geautomatiseerd gegevensbestand worden verwerkt. De gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor het nastreven van de aangegeven doelen.

 

Houder van de verwerking van gegevens en Verantwoordelijke voor de bescherming van gegevens: de houder van de verwerking van gegevens is G & P Cosmetics s.r.l. met hoofdkantoor te via De Gasperi, 8 – 52037 Sansepolcro (AR) – ITALIË Telefoon: +39.0575.720.682 E-mail: info@ilovesensus.it Op dit moment is het niet wettelijk verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming namens het bedrijf te hebben die, indien nodig, in ieder geval bekend zal worden gemaakt via de website van het bedrijf https://www.ilovesensus.it waarvan wij u verzoeken deze regelmatig te controleren op updates van deze informatie.

 

Rechten: Wij delen u mee dat het AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de houder van de verwerking (op de hierboven vermelde adressen) te verzoeken tot toegang tot persoonsgegevens en rectificatie van gegevens, annulering van gegevens of beperking van de verwerking die hem aanbelangt, de overdraagbaarheid van gegevens; de betrokkene kan ook de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens en om de andere rechten uit te oefenen die zijn vermeld in hoofdstuk 3, titel 1, van het AVG, met inbegrip van het recht om de toestemming, indien van toepassing, in te trekken: het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de voorafgaand aan de intrekking gegeven toestemming plaatsvindt.

 

Claims: de betrokkene kan altijd een klacht indienen bij de Garant voor de 
Italiaanse gegevensbescherming waarvan de referenties beschikbaar zijn op de website www.garanteprivacy.it

 

Rechtsgrondslag: de rechtsgrondslag wordt gevormd door de wettelijke verplichtingen (Italiaanse en Europese wetten) en niet door de legitieme belangen van de eigenaar in de relatie van de eigenaar in de relatie met de gebruiker (zoals het legitieme belang om een recht te doen gelden of te verdedigen en het legitieme belang om de navigatie en het gebruik van de diensten van de site technisch mogelijk te maken). Bovendien is de rechtsgrondslag voor de doeleinden waarvoor toestemming is vereist, de toestemming zelf.

Reikwijdte van de communicatie en verspreiding

 

Er worden geen gegevens vrijgegeven door de Vennootschap.

 

De gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor de specifieke verwerkingen waarvoor een speciaal formulier op de website of een speciale rubriek in dit beleid aanwezig is, zie deze formulieren en specifieke rubrieken.
Voor andere verwerkingsactiviteiten kunnen de gegevens die door gebruikers worden verstrekt, bekend zijn (en worden verwerkt namens de Vennootschap) door personen die specifiek door de Vennootschap zijn gemachtigd (marketingmedewerkers voor het beheer van de website, met inbegrip van degenen buiten de Vennootschap, juridische medewerkers, met inbegrip van degenen buiten de Vennootschap, IT-technici, werknemers in de sectoren tot wie een verzoek is gericht) en gegevensverwerkers (bijvoorbeeld bedrijven die de website beheren of waar de site zich bevindt, IT-outsourcingbedrijven), die zijn aangewezen door de Vennootschap in overeenstemming met de wet. De lijst van de verantwoordelijken kan worden gevonden door contact op te nemen met de Vennootschap.

 

Indien nodig en zoals ook bij het begin van dit beleid bepaald, kunnen de gegevens ook door de Vennootschap worden meegedeeld aan gerechtelijke of ordehandhavingsinstanties, aan advocaten en aan elke andere persoon die nodig is om te voldoen aan de verplichtingen die door de wet, een verordening of de communautaire wetgeving worden opgelegd of om een recht te doen gelden of te verdedigen op de juiste plaatsen.

 

Facultatieve of niet-facultatieve verstrekking van gegevens en verwerkingsmethoden

 

Voor volledige informatie over de verwerking van gegevens door de Vennootschap, nodigen wij u uit om alle informatie te lezen die in de verschillende onderdelen van het verzoek om gegevens en in alle onderdelen van dit privacybeleid zijn opgenomen.

 

Bewaringstermijnen

 

Voor browsegegevens en cookies verwijzen wij u naar de desbetreffende onderdelen van dit beleid.
De in de formulieren verstrekte gegevens vindt u in de desbetreffende rubrieken.
De gegevens die nodig zijn om aan specifieke verzoeken te voldoen, kunnen worden bewaard totdat aan het verzoek is voldaan, onverminderd de verdere bewaring waarin de huidige Italiaanse en Europese regelgeving voorziet.

Voor verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving en communautaire regelgeving mogen de gegevens worden bewaard voor perioden die door dergelijke normatieve bronnen worden opgelegd;

 

In ieder geval kunnen alle gegevens worden bewaard voor een periode die nodig is om een recht van een bedrijf naar Italiaans en Europees recht af te dwingen of te verdedigen.

 

Specifieke informatie

 

Zoals reeds vermeld, bevat de site specifieke beknopte informatie op de pagina's van de website die op verzoek voor bepaalde diensten zijn voorbereid. Er dient ook te worden verwezen naar deze informatie, die een aanvulling vormen op dit beleid.

 

Curriculum

 

Zie het juiste formulier.

 

 

Informatie bijgewerkt op 15/02/2019. Alle updates die worden gedaan in het kader van een beleid van voortdurende beoordeling van de informatie, zullen op die pagina worden gerapporteerd en schriftelijk aan het bedrijf worden gemeld en u kunt ook versies van het vorige privacybeleid en de informatie verkrijgen.

 

close

NEEM CONTACT MET ONS OP

  Sei un:

  Preso atto dell’informativa e avendola compresa in tutti i suoi punti

  Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. A della informativa (in sintesi: per rispondere alla richiesta di informazioni)

  AcconsentoNon acconsento

  Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. D della informativa (in sintesi: ricevere comunicazioni pubblicitarie/informative di prodotti-servizi-iniziative di G&P Cosmetics s.r.l. e dei suoi partners e partecipare a ricerche di mercato)

  AcconsentoNon Acconsento

  Contatto: Richiesta informazioni